Naša kultura

Naša kultura

Vision

  • Biti vodeći dobavljač rješenja u industriji plastike, silikona i kućne elektronike.

Strategija

  • Uskoro: Pružanje ODM usluga u industriji silikona i injekcija.
  • Srednjoročno do dugoročno: Produbite poslovanje i pružite rješenje na jednom mjestu u elektronskoj industriji.

Vrijednosti

  • Visoko komplementarna preduzeća ubrzavaju razvoj proizvoda/tehnologije kako bi odgovorila na zahtjeve kupaca;
  • Sinergijski i širi spektar ponude proizvoda omogućava ponude rješenja na jednom mjestu;
  • Dosljedno ulaganje u istraživanje i razvoj fokusirano na strateške oblasti kako bi se dalje pokretale inovacije koje vode na tržištu.