Politika privatnosti

Sasanian Trading Company

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korištenju i otkrivanju Vaših informacija kada odgovarate na naše reklame i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti.Koristimo Vaše lične podatke da bismo Vas kontaktirali i podržali, kao i za pružanje i poboljšanje usluge.Korištenjem Usluge pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Interpretacija

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima.Sljedeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Kompanija(koji se u ovom Ugovoru nazivaju "Kompanija", "Mi", "Nas" ili "Naš") odnosi se na Sasanian Trading Company.
 • Uređajoznačava svaki uređaj koji može pristupiti usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.
 • Lični podacije svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu ili prepoznatljivu osobu.
 • Servisodnosi se na oglas, web stranicu ili aplikaciju.
 • Dobavljač uslugaoznačava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije.Odnosi se na kompanije ili pojedince treće strane zaposlene u Kompaniji da olakšaju uslugu, da pružaju uslugu u ime Kompanije, da obavljaju usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.
 • Podaci o upotrebiodnosi se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generirani korištenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primjer, trajanje posjete stranici).
 • Vioznačava pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i korištenje Vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od Vas tražiti da nam date određene lične podatke koji se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju.Lične informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Telefonski broj
 • Detalji lokacije kao što su vaša adresa, grad ili država
 • Bilo koji drugi podaci kao što su lične preferencije, zahtjevi ili komentari

Upotreba Vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše usluge, uključujući praćenje korištenja naše usluge.
 • Za upravljanje Vašim računom:za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika usluge.Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora:razvoj, usklađenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora s nama putem Usluge.
 • Da Vas kontaktiram:Za kontaktiranje putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push obavijesti mobilne aplikacije u vezi s ažuriranjima ili informativnim komunikacijama u vezi s funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je to potrebno ili razumno za njihovu implementaciju.
 • Da Vam pružims vijestima, posebnim ponudama i općim informacijama o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitali, osim ako niste odlučili da takve informacije ne primate.
 • Za upravljanje Vašim zahtjevima:Da prisustvujete i upravljate Vašim zahtjevima prema Nama.
 • Za poslovne transfere:Možemo koristiti Vaše podatke za procjenu ili provođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prijenosa neke ili cjelokupne Naše imovine, bilo kao neograničenog poslovanja ili kao dio stečajnog postupka, likvidacije ili sličnog postupka, u kojoj su lični podaci o korisnicima naših usluga koje mi držimo među prenesenim sredstvima.
 • Za ostale namjene:Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korištenja, utvrđivanje učinkovitosti naših promotivnih kampanja i za procjenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo podijeliti u sljedećim situacijama:

 • Sa pružaocima usluga:Vaše lične podatke možemo podijeliti sa Pružateljima usluga kako bismo pratili i analizirali korištenje naše Usluge, kako bismo Vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere:Možemo podijeliti ili prenijeti Vaše lične podatke u vezi ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju cijelog ili dijela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa podružnicama: Mimože podijeliti Vaše podatke sa našim podružnicama, u kom slučaju ćemo zahtijevati da te podružnice poštuju ovu Politiku privatnosti.Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje mi kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima:Vaše podatke možemo podijeliti s našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa ostalim korisnicima:kada dijelite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama s drugim korisnicima, takve informacije mogu vidjeti svi korisnici i mogu se javno distribuirati van.
 • Uz Vašu saglasnost:Možemo otkriti Vaše lične podatke u bilo koju drugu svrhu uz Vašu saglasnost.

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti.Zadržat ćemo i koristiti Vaše lične podatke u mjeri potrebnoj za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primjer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rješavati sporove i provoditi naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize.

Prijenos Vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim uredima Kompanije i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu.To znači da se ove informacije mogu prenijeti na — i održavati na — računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gdje se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj nadležnosti.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost za taj prijenos.

Kompanija će preduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju na siguran način iu skladu s ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prijenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole uključujući sigurnost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od kompanije može biti zatraženo da otkrije Vaše lične podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih vlasti (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski zahtjevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj vjeri vjerujući da je takva radnja neophodna za:

 • Poštujte zakonsku obavezu
 • Štiti i braniti prava ili imovinu Kompanije
 • Spriječiti ili istražiti moguće pogrešne radnje u vezi sa Uslugom
 • Štiti ličnu sigurnost korisnika usluge ili javnosti
 • Zaštitite od pravne odgovornosti

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Sigurnost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan način prijenosa putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nije 100% siguran.Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantirati njihovu apsolutnu sigurnost.

Linkovi na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati veze do drugih web stranica kojima mi ne upravljamo.Ako kliknete na vezu treće strane, bit ćete usmjereni na stranicu te treće strane.Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje stranice ili usluge trećih strana.

Promjene ove Politike privatnosti

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati našu politiku privatnosti.Obavijestit ćemo Vas o svim promjenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Savjetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promjena.Promjene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Ova Politika privatnosti je posljednji put ažurirana 28.03.2023. u 03:13:34

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati putem e-pošte nainfo@sasaniantrading.com